Bevrijdingskrant Ugchelen 2005

    17


Een greep uit het feestprogramma 
Saamhorigheid van generaties vormt de basis van feestweek
De meerderheid van de huidige inwoners van ons dorp heeft de bevrijding en intocht van de bevrijders op 17 april 1945 niet meegemaakt. De kinderen van toen hebben misschien nog vage herinneringen aan die tijd zonder te beseffen waar het om ging. Onder de ouderen die de WO II en de bevrijding wel bewust hebben beleefd, komen de herinneringen naar boven zodra de onderwerpen oorlog en bevrijding worden besproken. Uit die verhalen, soms vol emotie, blijkt hoe nauw sommigen betrokken zijn geweest bij wat zich toen heeft afgespeeld en hun leven lang met zich meedragen.

 Ondanks de verschillende gradaties in betrokkenheid zijn de bevrijdingsfeesten in 1985, 1990, 1995 en 2000 in Ugchelen steeds op grootse wijze gevierd. De algemene opinie was dat na 2000 geen grote feestelijkheden meer zouden plaatsvinden. Niets blijkt echter minder waar. Na een oproep hiertoe blijkt dat de verschillende generaties en alle gezindten de krachten weer willen bundelen als het gaat om gezamenlijk de verworven vrijheid te vieren. Er ontstond weer een saamhorigheidsgevoel waar Ugchelen trots op kan zijn. In 1985 werd geschreven "Samen zullen we als Ugchelenaren laten zien en beleven dat we onze vrijheid waard zijn". Voor 2005 leek ons dit een goed uitgangspunt en gaan we feestvieren onder het motto 'Ik hou van Holland'. Verenigingen, buurten en scholen verlenen hun medewerking. Dat blijkt uit deze bescheiden, enigszins willekeurige greep uit het feestprogramma. 

Showavond 
In het feestprogramma 2005 van U.B. vormt amusement met veel
zang en muziek de hoofdmoot. Het begint op zaterdagavond met een showavond die door Willem de Bie wordt georganiseerd en gepresenteerd. Zaterdag 30 april wordt de Ugchelense playbackshow gehouden met als rode draad een surpriseshow waaraan medewerking wordt verleend door diverse zangers, zangeressen, een showballet en ook trompettiste Jacqueline zal u verbazen. De nog verborgen talenten uit Ugchelen komen uiteraard aan bod om hun kunnen te tonen in de playbackshow en dingen mee naar een van de prijzen, of misschien nog meer? Het bijzondere van deze avond is dat de 


Jeremy en

artiesten het publiek op een aparte wijze betrekken in hun optredens. De fans van Jacqueline, Antonie, Jeremy, Ed Possemis en de anderen artiesten zullen zeker belangstelling tonen voor hun optredens en aangezien de toegang vrij is, kan het wel eens druk en oergezellig worden in de tent. U bent gewaarschuwd. 'Ik hou van Holland' Een feestweek zonder toneel, zang en dans is in Ugchelen ondenkbaar en zou bovendien de betrokkenheid van velen bij dit feest schade aan doen. Daarom alle waardering voor de mannen van het eerste uur Frits van Bemmel en Wim Hafkamp, die met steun van de overige vijf commissieleden zich opnieuw gaan inzetten voor het maken van een revue met de titel "Ik hou van  Holland", waaraan spontaan veel inwoners van Ugchelen deelnemen. ''In 2003 zijn de besprekingen hiervoor gestart. De revuecommissie weet uit ervaring dat een ruime voorbereidingstijd nodig is'', aldus Wim Hafkamp. Als toelichting op het thema zegt Wim: "De bevrijdingsroute van 2000 had betrekking op landen die een positieve bijdrage hadden geleverd aan de vrede. De route van nu is een andere en gaat door Nederland waarbij verschillende provincie worden aangedaan hetgeen uit de acts zal blijken. Het programma is een afspiegeling van het amusement in de jaren na de oorlog. Dit wordt afgewisseld met optredens die niet provincie gebonden zijn. Zoals het programma op 
Het defilé door de straten van Ugchelen is een van de hoogtepunten van het Bevrijdingsfeest.

Net als vijf jaar geleden, staan ook nu tal van buurten, clubs en verenigingen op het podium in de revue ‘Ik hou van Holland’.

maandag 2 en dinsda 3 mei er nu uitziet, telt het ruim 20 optredens waarbij 150 deelnemers zijn betrokken, voortkomende uit verenigingen, clubs, buurten etc." Een kijkje achter de schermen van de organisatie maakt duidelijk dat tijd een belangrijke factor is en veel dingen de revue moeten passeren zoals het bezoeken van groepen, beoordelen en adviseren, zaken als toneelaankleding, teksten uitwerken, verlichting, geluid, kleedruimtes, etcetera. Bij het afwerken van de actielijst wordt geholpen door door de overige commissieleden Gerard Nieuwenhuis, Conja v.d. Heuvel, Plonie Oosterkamp, Marjan Meijer en Ronald van Straten, die ook al de nodige ervaring hebben opgedaan in voorgaande revues. Een drukke tijd voor de producenten maar ze gaan er voor. De commissie wil verder geen onthullingen doen over de inhoud van het programma, wel dat u het niet mag missen en moet zorgen voor een kaartje voor een van de voorstellingen op 2 of 3 mei. Nadere informatie: zie het programma in het hart van deze krant.


Jacqueline luisteren de playbackshow op.


Ga naar pagina: 

1 3 5 7 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 24 25 27 29 31 35
eXTReMe Tracker