INFORMATIEBIJEENKOMST

Berg en Bos op Veldekster

Uit De Bron van 26 februari 2003

Door Peter Otterloo

Index Ugchelen De Bron

De overtreffende trap van de wijk Berg en Bos. Die kant gaat het op met het Ugchelense gebied De Veldekster dat de komende jaren als woongebied tot ontwikkeling wordt gebracht. Op het 16 hectare metende, voormalige wasserij- en campingterrein komt plaats voor 65 woningen met minimale kavels van 1000 vierkante meter. Het gebied wordt van de druk bereden Europaweg gescheiden via een 5 hectare metende strook van openbaar groen.
De Veldekster krijgt door haar opzet een ruim bemeten, landschapsachtig karakter. Getracht wordt voor de bestaande villa (1938), voormalige wasserij (1838) en boerderij (1840) een passende bestemming te vinden met een met een gematigd aanzuigende werking van het verkeer. De spreng die door het gebied stroomt en slingert, krijgt over een breedte van 30 meter een recreatieve bestemming. De landschappelijke waarde van het stroompje staat hoog in het vaandel van de projectontwikkelaars.
"Kom ik ook nog eens aan de beurt. Of hoe zit dat?" De dame die vorige week tijdens een informatiebijeenkomst in De Cantharel een vraag wilde stellen was ongeduldig en zat op het puntje van haar stoel. Ze kreeg tijdens deze zeer druk bezochte bijeenkomst (stoelen moesten worden aangesleept) nauwelijks de gelegenheid tijdens een onophoudelijk spervuur van vragen dat werd afgevuurd op de gemeentelijke plannenmakers die, tijdens een uitstekend voorbereide presentatie, honderden belangstellenden de ontwikkelingsideeŰn voorlegden. Op het gebied van stedenbouw, wonen, ruimtelijke juridische zaken, monumenten, groen, mobiliteit, wegen en riolering en landschapsarchitectuur waren ambtenaren aanwezig om vragen te beantwoorden. Duidelijk werd overigens dat het in dit stadium nog slechts ging om een voorlopig

.....voor woongebied De Veldekster

Zeer veel belangstelling.....

ontwerp en dat via de gebruikelijke inspraakprocedures de belanghebbenden hun zegje kunnen doen.
Waar een aantal omwonenden zich ernstig zorgen over maakte, was over de kwetsbare waterstand in het gebied. De vragen kregen een bepaald moment zo'n technisch gehalte dat door de ambtenaren werd toegezegd daarover een gesprekje te voeren met de vragenstellers. Veel zorg ging ook uit naar de bestemming van de bestaande bebouwing. Blijft die gehandhaafd en wat gaat er mee gebeuren? Uitgangspunt van de plannenmakers dat zowel reeds ge´nventariseerde gebouwen als wel de vele monumentale bomen behouden moeten blijven. Veel zorg werd ook uitgesproken over de verkeersproblematiek waarbij vooral de nu al druk bereden Hoogbuurloseweg onder de aandacht werd gebracht. Voor wat betreft dat punt gingen niet alle bezoekers gerustgesteld huiswaarts.
Aan de orde kwamen ook kwesties als speelplaatsen, honden uitlaatplaatsen en dergelijke voorzieningen. Op vragen over vierkante meter prijs, hoogte en aard van de bebouwing konden nog geen antwoorden worden gegeven. Evenmin kon in dit stadium van plannenmakerij worden ingegaan over de precieze ontsluiting van het gebied al zal dat voornamelijk via de bestaande wegenstructuur gaan gebeuren.
Projectontwikkelaar, de Apeldoorner Fred Geradts alsmede zijn zakelijke compagnon Willem Goudkuil waren na afloop te spreken over de aard van de bijeenkomst. "De opkomst was goed, men was erg ge´nteresseerd en bovendien vond ik dat de gemeente zich uitstekend had voorbereid op deze presentatie." Over enige tijd volgt een tweede ontmoeting.

Index Ugchelen De Bron
eXTReMe Tracker
HOME Gastenboek
Copyright © 2003 - , Peter Otterloo / De Bron / Gert Woutersen