RAMPENPLAN

Ugchelen reageert massaal

Uit De Bron van 12 maart 2003

Door Peter Otterloo

Index Ugchelen De Bron

Typisch Ugchelen? Het heeft er alle schijn van! Binnen een paar maanden lijkt de werkgroep 'Rampenplan' een vrijwilligersorganisatie van 140 medewerkers uit de grond te kunnen stampen. Het gaat om een groep mensen die in geval van ernstige calamiteiten in of rond het dorp opgetrommeld kan worden voor het verlenen van hulp en zorg. Tijdens een zeer druk bezochte informatiebijeenkomst in kerkelijk centrum De Duiker bleek de werkgroep in staat om binnen enkele uurtjes de helft van het benodigde aantal mensen te motiveren voor een functie binnen de organisatie. Een organisatie die past binnen de gemeentelijke beleidslijnen, die moet worden gedragen door een brede laag van de Ugchelense bevolking.

Hoewel de Bronkerk een spilfunctie heeft in het gemeentelijke Rampenplan en als zodanig ook gaat dienen als opvangcentrum tijdens een crisissituatie, participeren ook de Bonefatius Parochie en de Buurtvereniging Ugchelens Belang (UB) in de organisatie. Wim Schut leidde de informatiebijeenkomst, daarmee aangevend dat het Rampenplan duidelijk een dorpse aangelegenheid is. Niet alleen uit kerkelijke kringen moeten medewerkers worden gerekruteerd, ook buiten de geloofsgemeenschappen is medewerking noodzakelijk. Hij stelde dan ook dat het Rampenplan niet breed genoeg kan worden gedragen waarbij hij tevens de hoop uitsprak dat het draaiboek nooit uit de kast hoeft te worden behaald.

Tijdens de presentatie van het Rampenplan werd nog eens benadrukt dat Ugchelen niet als een onveilige woonplek kan worden beschouwd. Er is geen raffinaderij, kerncentrale of vuurwerkfabriek. Maar Ugchelen wordt dagelijks wel gepasseerd door treinen, vliegtuigen komen over en de druk bereden A1 loopt pal langs het dorp. Dat Ugchelen is voorbereid op eventuele calamiteiten is daarom geen overbodige luxe.

Gemeentelijk medewerker Erik Molenaar heeft op bondige wijze uiteengezet hoe het rampenplan van de gemeente in elkaar steekt en wat er van de Ugchelense organisatie wordt verwacht. Hij noemde de opkomst voor deze avond 'indrukwekkend'. Hij belichtte ook de rol van de kerken in het Rampenplan, een taak die van oudsher een 'helpend karakter' heeft. Ook gebruikte hij woorden als 'hechtheid' en 'gemeenschapszin'.

Werkgroepleden Gradus Buitenhuis, Kees Kommer, Melcher Zeilstra, Albert Jansen en Wim Schut hebben na de gemeentelijke uitleg de specifieke rol van Ugchelen in het Rampenplan belicht waarbij vooral het organisatieplaatje veel aandacht kreeg. De bezoekers kregen zo een goede kijk op de aard van de werkzaamheden en ik welke functies zij een rol kunnen vervullen. Daarbij spelen overigens wel een aantal bijzondere eigenschappen mee: stressbestendigheid en bereikbaarheid. Heel belangrijk is ook het punctueel bijhouden van bestanden zodat de administratie van medewerkers altijd actueel is.
Het was een flinke opsteker voor de werkgroep Rampenplan, die al flink wat tijd in de organisatiestructuur heeft gestoken, dat direct na afloop reeds 70 personen een aanmeldingsformulier invulden. De komende weken zal dat aantal vermoedelijk nog flink uitbreiden waardoor het wellicht mogelijk is dat op 26 maart, tijdens een tweede informatieavond, een vrijwel complete vrijwilligersgroep aanwezig is.
Overigens realiseert de werkgroep zich terdege dat het niet eenvoudig is om de medewerkers te blijven motiveren en scherp te houden omdat de groep hopelijk slechts bijeen hoeft te komen voor het beoefenen en testen van het Ugchelense Rampenplan. Aanmeldingsformulieren kunnen worden gedeponeerd in de brievenbus van de Bronkerk en zijn verkrijgbaar bij Gradus Buitenhuis (5338450). Want helemaal rond zijn de zaken nog niet.

Kapperspand
Een flinke opkomst in De Duiker.

Naschrift webmaster: Het complete rampenplandocument is te vinden in het
"Documentenarchief" van de Dorpsraad Ugchelen www.dorpsraadugchelen.nl


Index Ugchelen De Bron
eXTReMe Tracker
HOME Gastenboek
Copyright © 2003 - , Peter Otterloo / De Bron / Gert Woutersen