LET OP:
- U bent hier gast op een opengesteld particulier terrein!
- Op dit terrein wonen en werken mensen. Zorg ervoor dat zij geen hinder van u ondervinden!
- De kapel wordt regelmatig gebruikt voor rouw- en trouwdiensten. Ga hier op gepaste wijze mee om, kom zo nodig een andere keer terug!
   Pas op!
 
De familie Caesar
De relatie van de familie Caesar en naamgever aan het gebouw met Ugchelen begint in 1880.
G.E. Caesar koopt het boerenerf Geerlingshofstede gelegen in de buurtschap Ugchelen op 23 februari 1880 voor 4375 gulden van de Amsterdamse meester-broodbakker Daniel Schreuder. Volgens de acte bestond de overdracht uit een woonhuis, bakhuis, schuur en erven, tuin, bouw- en weiland en houtgewas, totaal vier hectaren, tachtig aren en drie centiaren, met het recht van schaapsdrift op de Ugchelse Mark.
De grond in Ugchelen was waarschijnlijk als belegging gekocht en toen G.E. Caesar in 1892 overleed werd de grond in Ugchelen toebedeeld aan zijn zoon Friedrich (Frits) Wilhelm. De familie Caesar was vermogend geworden met de handel in textiel / manufacturen en deelnames in de textielindustrie.
Frits Caesar
Frits Caesar grondlegger van "Huize Caesarea".
(Klik foto voor grote weergave)

Plannen voor de bouw Caesarea
Rond 1910 liet Caesar het huis Geerlingshofstede in Ugchelen herbouwen, om daar ook zelf te kunnen wonen. Hijzelf maakte een ontwerp en was toen het huis klaar was hij vaak in Ugchelen te vinden. Hij ontwikkelde toen plannen om op zijn grond een vakantiekolonie met een kapel te gaan bouwen voor kinderen uit de grote steden. Hij kende ook de aartsbisschop van Utrecht, aan wie hij zijn plannen voorlegde. Deze zag er wel wat in en keurde de plannen goed.

Door ruimte problemen bij de Zusters Franciscanessen van Denekamp werd het plan geopperd om de bouw samen te realiseren. Nog voordat de bouw gereed was deden er zich door uiteenlopende redenen problemen voor waardoor uiteindelijk de Zusters uit Denekamp afhaakten en Zusters van Liefde uit Veghel de zaken overnamen. Het volledige verhaal staat opgetekend op: http://www.caesarea.eu/historie.php .
Op 14 november 1923 was de bouw eindelijk zover dat men binnen de muren kon wonen.
Verder zijn er achtereenvolgens een Sanatorium, Dependance Klein Semenarie, Vakantiekolonie en een medisch-orthopedagogisch huis in gevestigd geweest.

Een aantal oude foto's
(Klik foto voor grote weergave)
Slaapzaal
Slaapzaal
Luchtfoto
Luchtfoto
Kapel
Kapel
Voorgevel met vijver
Voorgevel met vijver

Huidige bewoners Caesarea
Na een grondige restauratie in 2007 wordt de kapel beheerd door de familie Brummel. Zij zijn gastheer/-vrouw van trouwplechtigheden, symposia en rouwbijeenkomsten in de kapel Caesarea.

Leger des Heils Gelderland gebruikt het gerestaureerde hoofdgebouw van Caesarea als kantoor- en woonruimte voor 35 cliėnten van Beschermd Wonen. Zij worden hier 24 uur per dag begeleid in hun traject tot zelfstandig wonen. Naast de kapel vindt u in het nieuwe gebouw van Minnesota (24 bewoners) en de WoonWerkTraining (12 bewoners) van Ontwenningscentrum De Wending.

In het voormalige ketelhuis bij de achteringang is de Werkschuur van de cliėnten van De Wending. Zij onderhouden de tuinen van de andere afdelingen in Gelderland en het bos rond terrein Caesarea. Het hout van gevelde bomen verwerken ze gekloofd openhaardhout. Ook verzorgen zij de kippen in de kippenren achter de Werkschuur.

Graf in de crypte
Op 6 juni 1928 stierf Caesar; de plechtige uitvaart had plaats op vrijdag 10 juni en hij werd begraven in de crypte onder de kapel.
De voorbereiding van die begrafenis was niet zonder slag of stoot gegaan. De zusters dienden in 1925 een aanvraag in om Caesar in de crypte te mogen begraven, maar de gemeente Apeldoorn weigerde toestemming, omdat Caesar geen eigenaar van de grond meer was, waar hij begraven zou worden. Dhr Schrakamp, architect van Caesarea, uit Hengelo fungeerde ook nog als bemiddelaar. Op 12 mei 1925 wezen B&W het verzoek af. Notaris JH van de Poll schreef vervolgens een brief aan B&W waarin hij de bij hem gepasseerde verkoopakte uit 1920 aanhaalde waar Caesar had bedongen dat hij in een crypte onder de kapel begraven wilde worden.

Volgens de notaris bleef dhr Caesar ook na de verkoop nog eigenaar van de grond, omdat hij die als grafruimte wenste te gebruiken en dat die grond dus niet bij de verkoop was inbegrepen. Op 3 augustus 1925 besloten B&W alsnog de toestemming te verlenen.

Ook Caesars vrouw werd in de crypte bijgezet. Hun rust werd rond 1995 verstoord, toen de toenmalige eigenaars bang waren dat zij een huis met een begraafplek niet zouden kunnen verkopen.
De stoffelijke resten werden uit de crypte gehaald en werden begraven in een algemeen graf AL 780 op Heidehof. Allen het nummersteentje laat nog zien, waar zij begraven liggen, er is geen grafsteen meer te vinden, die bleef achter in de crypte. Er is lang aan gewerkt om recht te doen aan de wens van Caesar en de resten weer in de crypte bij te zetten.
De Crypte / Stilte centrum is op onregelmatige tijden voor het publiek toegankelijk.Bereikbaarheid Caesarea en Parkeren
De toegang tot het terrein is alleen mogelijk vanaf de Hoenderloseweg. Voor wandelaars (als je met de bus komt) ook nog vanaf de Van Golsteinlaan.Tegenover huisnummer 12 het bospad in.
Per openbaar vervoer met buslijn 108s Apeldoorn - Ede, halteplaats "De Cantharel". Informatie openbaar vervoer: 9292ov.nl
Parkeren alleen op de aangegeven parkeerplaats!


Cache route Caesarea
WP Naam Omschrijving Antwoord
P1 Parkeren Parkeer hier uw auto. -
W1 Prieel Tel hier het aantal zonnestralen midden boven in de kap. A =
W2 Ingang Hoe vaak komt hier het huisnummer voor? B =
W3 Vijver De boomstronk van de afgezaagde boom is in de vorm van een: C=3 voor tafel; C=8 voor stoel. C =
W4 Kloosterweg Dit stukje van de Hoenderloseweg werd vroeger Kloosterweg genoemd. Hier staat een bord met het logo van Het Leger Des Heils. Stapeltel productie kwartaal plus jaar van dit bord. D =
W5 Werkschuur Stapeltellen telefoonnummer. E =
W6 Kapel De grote houten deuren die toegang geven tot de kapel zijn opgehangen aan oude smeedijzeren scharnieren. Met hoeveel bouten zit de hoofdas van het scharnier rechtsonder op de houten deur vast? F =
W7 Crypte De crypte is voorzien van ramen met ijzeren tralies. Door hoeveel van deze ramen valt het licht naar binnen. G =
  Crypte Ga de trap af en kijk of de crypte geopend is. Geniet van de stilte en kom tot goede gedachten. Schrijf als je inspiratie hebt een stukje in het gastenboek. -
W8 Zuilengalerij Naast de kapel is een zuilengalerij. H is het aantal zuilen. H =
W9 Final De cache is te vinden op: N 52° 10.ABC E 005° 54.DEFG . N  52° 10. _ _ _
E 005° 54. _ _ _

Spoilers
WP Foto Opmerking
W1 Aantal zonnestralen? A = Aantal zonnestralen?
W4 Stapeltel productie kwartaal plus jaar van dit bord. D = Stapeltel productie kwartaal plus jaar van dit bord?
W5 Stapeltellen telefoonnummer? E = Stapeltellen telefoonnummer?
W6 Aantal bouten hoofdas scharnier? F = Aantal bouten in de hoofdas van dit scharnier?
W7 Aantal van deze ramen in de crypte? G = Aantal van deze ramen in de crypte?